Impressum - EifelAdventures

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Impressum & Wettelijke Instructies

Eigenaar van de WebSite
EifelAdventures Berlingen

Eigenaar
Elmar Saxler

Adres
Mühlenstr. 7
54570 Berlingen

Contakt
Telefon: +49 (0) 6591 8199014
Telefax: +49 (0) 6591 8199015
Mail:       kontakt@eifeladventures.de

Belastingnummer.
43/143/80305

WebDesign
Hardy Warneke | berlinger edv-büro
Disclaimer en Privacy uitleg

1. Beperking van de aansprakelijkheid
De inhoud van deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. De leverancier geeft echter geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de verschafte inhoud. Het gebruik van de inhoud is voor eigen risico van de gebruiker. In het bijzonder aanbevolen bijdragen geven de mening van de schrijver weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Met het zuivere gebruik van de Website van de aanbieder komt op geen enkele wijze een contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand.

2. Externe Links
Op deze Website vind u verwijzingen naar derden. Die websites zijn de verantwoordelijkheid van die specifieke operator. De aanbieder heeft bij de eerste verwijzing naar de externe link gecontroleerd of er mensenrechtenschendingen bestaan. Tot op dat punt waren die niet zichtbaar.
De aanbieder heeft geen enkele invloed op de aktuele of toekomstige vormgeving of inhoud van de websites van derden. Het geven van externe links betekent niet dat de aanbieder het eens is met de inhoud, achter de verwijzing of link. Het voortdurend kontroleren van de externe links is voor de aanbieder, zonder concrete aanwijzingen van schending van de mensenrechten, niet redelijk.
Bij kennisname van schending van de mensenrechten wordt de externe link onmiddellijk verwijderd.

3.Auteursrechten
De op deze website openbaar gemaakte inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Iedere auteursrechtelijk beschermde tekst mag niet zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van de aanbieder of de auteur overgenomen worden.
Dat geldt in het bijzonder voor vermeerderen, bewerken, vertalen, opslaan, veranderen of weergeven van de inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn daarbij als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde vermeerdering of overname van enkele inhoud of complete bladzijden is niet toegestaan en strafbaar.
Alleen het maken van kopiënen downloads voor persoonlijke, privé en niet commerciële doeleinden is toegestaan. Het gebruik van deze website in een ander kader is alleen met schriftelijke toestemming toegestaan. Het gebruik van de kontaktgegevens van de drukker voor reclamedoeleinden is uitdrukkelijk niet gewenst, hetzij dat de aanbieder van te voren schriftelijk accoord is gegaan of dat er al een zakelijke betrekking was. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen verbieden hiermee alle commercieel gebruik of het doorgeven van hun gegevens.

4. Privacy-verklaring
Wij, EifelAdventures Berlingen, zijn blij met uw interesse voor onze Homepage en onze ondernemning. Voor verwijzing naar externe links met onbekende inhoud kunnen wij, ondanks zorgvuldige kontrole, geen verantwoording dragen. De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het overzien, de verwerking en het gebruik van de website is voor ons heel belangrijk.
Uw persoonlijke gegevens worden in het kader van de wettelijke voorschriften beschermd.
Hierna vind u informatie over welke gegevens tijdens uw bezoek aan onze Homepage achterhaald worden en hoe deze gebruikt worden:

a. Overzicht en verwerking van gegevens
Bij iedere toegang tot onze Homepage en van ieder bezoek aan onze Homepage worden de daarmee verband houdende gegevens opgeslagen in onze elektronische documentatie. Het opslaan van de gegevens dient voor onze interne, op het systeem betrekking hebbende, statistische doeleinden.
Opgeslagen worden: naam van de toegankelijke gegevens, datum en tijdstip van uw bezoek, overgedragen gegevenshoeveelheid, melding van een succesvol bezoek, webbrowser en het gebruikte Domain.
Bovendien worden de IP adressen van de bezoeker opgeslagen.Verdere persoonsgegevens worden alleen gebruikt, als u deze vrijwillig vrijgeeft in het kader van een aanvraag voor het door ons aangeboden kontaktformulier. Bij gebruik van ons kontaktformulier worden de daarop door u ingevulde gegevens bij onze provider bewerkt, per email aan ons doorgestuurd en opgeslagen.

b. Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens
Voorzover u ons persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij die alleen voor het beantwoorden van uw vragen, voor de afwikkeling van een met u gesloten contract en voor de technische administratie. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven voor de afwikkeling van een contract of voor betalingsdoeleinden en alleen als u van te voren daarin toestemt.
U heeft het recht uw toestemming voor toekomstig gebruik in te trekken. Het verwijderen van uw opgeslagen persoonsgegevens volgt, als u uw toestemming daarvoor intrekt, als het voor het bereiken van het doel niet meer nodig is of als het opslaan op wettelijke gronden niet toelaatbaar is.


c. “Cookies”
Om de functie-omvang van onze internet-aanbieding uit te breiden en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, maken wij gebruik van zogenaamde “Cookies”. Met behulp van deze “Cookies” kunnen wij het bezoek aan onze website gegevens op uw computer opgeslagen worden. U heeft de mogelijkheid, door overeenkomstige instellingen in uw browser te gebruiken, dit te verhinderen. Hierdoor kan echter het gebruiksgemak verkleind worden.

d. Informatierecht
Op schriftelijke aanvraag informeren wij u graag over uw opgeslagen IP adres en/of persoonsgegevens.

e. Advies
Wij zullen al het mogelijke doen, op technisch en organisatorisch vlak, om uw persoonsgegevens zo beschermt op te slaan dat deze voor derden niet toegankelijk zijn.
Bij communicatie per email kan voor de volledige zekerheid geen verantwoording gedragen worden, zodat wij bij vertrouwelijke gegevens de briefpost aanbevelen.
Het gebruik van contactgegevens van de drukker voor advertentiedoeleinden is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder van te voren schriftelijke toestemming heeft gegeven of er al een zakelijke betrekking bestond.
De aanbieder en alle op deze website genoemde personen zien af van ieder commercieel gebruik of doorgeven van hun gegevens.

EifelAdventures | Mühlenstr. 7 | 54570 Berlingen | F: +49 (0) 6591 8199014
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu