Boomtenten - EifelAdventures

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beleid & richtlijnen > Gebruiksvoorschriften
Gebruiksvoorschriften – EifelAdventures Boomtenten
Eigenaar Elmar Saxler  I Mühlenstr. 7  I 54570 Berlingen
Voor het betreden van de boomtent moet iedere deelnemer de gebruiksvoorschriften lezen. Deelnemers onder de 18 jaar moeten bovendien een handtekening van een ouder of voogd hebben. De deelnemer geeft toestemming om foto's en/of video-opnamen die tijdens het bezoek /gebruik van de baan gemaakt zijn, waarop hij afgebeeld is, te gebruiken voor advertentie/informatie doeleinden van EifelAdventures, Deelnemers die dat nietwillen, verklaren zich schriftelijk niet akkoord aan EifelAdventures. Bovendien gelden de Algemene Bedrijfsvoorwaarden (hierna AB) van EifelAdventures, eigenaar Elmar Saxler (hierna te noemen: de organisator).
Zekerheid en Gezondheid
De boomtenten is toegankelijk voor iedereen vanaf 5 jaar, die niet aan geestelijke ziekte of afwijking lijdt, die bij het gebruik van de baan een gevaar voor zichzelf of anderen kan zijn. Deelnemers onder de 18 jaar benodigen en meerderjarig opzichter. Met de aanmelding bij onze overnachting in de boomtent verklaart iedere deelnemer gezond te zijn, geestelijk normaal en geestelijk belastbaar en tegen de inspanningen van de activiteit opgewassen te zijn. Voor en tijdens de overnachting in de boomtent is het gebruik van alcohol of drugs (ook medicinale) ten strengste verboden. Stevige, goed gesloten schoenen zijn verplicht. Iedere deelnemer moet aan de veiligheids-uitleg meedoen. Afzonderlijke aanwijzingen van het personeel zijn bindend. Puntige en scherpe voorwerpen (zoals schaar en mes) zijn niet toegestaan in de boom tent. In de avontuur park mogen alleen de aangelegde paden of de aangewezen paden gebruikt worden. In de boom tent en in het hele bos is roken ten strengste verboden! Een moedwillig aangebrachte beschadiging, in het bijzonder aan bomen of delen van bomen (zoals aan de schors, de wortels of de takken) is strafbaar! De gids behoudt zich het recht voor, personen die zich niet aan de voorgeschreven regels houden, van (verdere) deelname uit te sluiten. Ook in geval van natuurgeweld (vuur, storm, enz.) kan hij beslissen de activiteit af te breken. Alle deelnemers moeten tijdens onweer de boom tent en het hele bos te verlaten. In deze gevallen volgt geen teruggave van het entree geld. Ook is een teruggave van entreegeld, na voltooide toelating, niet mogelijk.

Uitrusting
Het gebruik van de uitrusting – outdoor-slaapzak, isolatiemat, deken en kussen – is bij de entreeprijs inbegrepen (zie aanplakbiljet). Het verlaten van de baan, met de uitrusting, is niet toegestaan. Beschadiging(en) aan de uitrusting en de boomtent moeten onmiddellijk gemeld worden.

Aansprakelijkheid
Het gebruik van de boomtenten en het terrein is op eigen risico. Bij zaak- en financiele schade is de eigenaar alleen aansprakelijk bij aanwijsbare nalatigheid van het personeel. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen, die door het niet nakomen van de gebruiksvoorschriften of foutieve informatie van de deelnemer ontstaan. Er is geen aansprakelijkheid voor persoonlijke bezittingen die in de opslagruimte worden achtergelaten.

De gebruiksvoorwaarden voor het afdrukken kan worden gevonden in de downloadsectie
EifelAdventures | Mühlenstr. 7 | 54570 Berlingen | F: +49 (0) 6591 8199014
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu