Impressum - EifelAdventures

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Impressum & Wettelijke Instructies

Eigenaar van de WebSite
EifelAdventures Berlingen

Eigenaar
Elmar Saxler

Adres
Mühlenstr. 7
54570 Berlingen

Contakt
Telefon: +49 (0) 6591 8199014
Telefax: +49 (0) 6591 8199015
Mail:       kontakt@eifeladventures.de

Belastingnummer.
43/143/80305

WebDesign
Hardy Warneke | berlinger edv-büro

Disclaimer:

      
Informatie volgens § 5 TMG (Duitsland)
Afwijzing van aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij geen garantie geven. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij op de hoogte zijn van dergelijke inbreuken, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's zijn op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was ten tijde van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra wij op de hoogte zijn van rechtsinbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht en aanvullende auteursrechten
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanvullende auteurswet. Elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse auteurs- en aanverwante auteurswet vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de betreffende houder van het auteursrecht. Dit geldt in het bijzonder voor het verveelvoudigen, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd vermenigvuldigen of doorgeven van afzonderlijke inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar volgens de wet. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming. Het gebruik van de contactgegevens in het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk ongewenst, tenzij de aanbieder vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.

Gegevensbescherming
Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan veiligheidslacunes. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

Let op onze mededeling over gegevensbescherming
EifelAdventures | Mühlenstr. 7 | 54570 Berlingen | F: +49 (0) 6591 8199014
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu