Spelregels - EifelAdventures

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Boccia/Cross-Boule


Spelregels

        
Doel
Doel van het spel is om je eigen ballen oftewel die van je eigen team zo dicht mogelijk bij de kleine doelbal te plaatsen. Daarbij kunnen ook de ballen van het andere team uit de buurt van de doelbal worden weggeschoten.

Formaties
  • 1 speler tegen 1 speler: 4 ballen per speler
  • 2 spelers tegen 2 spelers: 2 ballen per speler
  • 3 spelers tegen 3 spelers: 1 bal per speler
        
Begin van het spel & spelverloop
In het begin wordt de kleine houten bal ongeveer 6 – 10 m ver gegooid. Op de plek waar de houten bal word gegooid wordt nu een zgn. werpcirkel op de grond gemaakt; die niet mag worden overtreden. Er wordt uitgeloot, welk team begint. De speler die de houten bal gooit, speelt ook de eerste boule. Daarna is de tegenpartij aan de buurt en probeert een boule dichter bij de houten bal te werpen. Dit kan door een boule beter te plaatsen, of door een boule weg te stoten. Lukt dit niet, dan mag datzelfde team een nieuwe bal gooien. Dit kan zo doorgaan, totdat alle boules van 1 team zijn gespeeld. In dat geval heeft het andere team 5 boules over die nog gespeeld kunnen worden en kan een kans maken voor een hogere score.
De boccia-ballen kunnen worden gerold of gegooid. De speler mag daarbij de bal tijdens de worpbeweging zowel van boven als van onderaf pakken, als de bal de hand maar onder het schouderniveau verlaat. De ballen mogen de baan daarbij niet verlaten.
Als een bal van de twee teams op gelijke afstand van de doelbal ligt, blijft het laatst gegooide team doorspelen tot dat het gelijkspel is beeindigd. Als het onduidelijk is welke bal het dichtst bij de doelbal ligt, wordt de afstand gemeten. Dit gebeurt altijd vanuit het midden van de boule naar het midden van de doelbal.
Aan het einde van een werplronde krijgt het team dat een boule het dichtst bij de doelbal heeft liggen punten.
Iedere boule die beter ligt dan de dichtst bijzijnde boule van de tegenpartij levert 1 punt op. Het team dat de voorgaande werpronde heeft gewonnen, mag de nieuwe werpronde beginnen in de tegenovergestelde richting.
Als er aan het einde van het spel een gelijke stand is, krijgt geen enkel team een punt. In de volgende ronde vindt de inworp van de doelbal plaats door het team dat de doelbal in deze ronde heeft gegooid.
Elk team mag de volgorde van zijn spelers zelf bepalen. De volgorde kan iedere ronde worden gewijzigd. De spelers mogen echter niet vaker gooien dan het aantal ballen waar ze per ronde recht op hebben.

Overtredingen
Als een bal buiten spel belandt en

  • beide teams nog niet-gespeelde ballen of geen ballen meer hebben, dan krijgt geen enkel team een punt
  • slecht één team ongeslagen ballen heeft; dan tellen deze elk voor een punt

Einde van het spel
Het team dat als eerste 13 punten bereikt is de winnaar. Het winnende team moet ten minste twee punten meer hebben dan het andere team.

Spelregels Cross-jeu-de-boules: zo werkt de trendsport
In principe gelden dezelfde regels bij cross-jeu-de-boules als bij boccia: het doel is om de ballen zo dicht mogelijk bij een eerder geplaatste doelbal te gooien. Het team waarvan minstens één bal de kleinste afstand tot de doelbal heeft, wint. Men krijgt een punt voor de overwinning; om een set te winnen, moeten 13 punten gescoord worden. Het winnende team moet ten minste twee punten meer hebben dan het andere team.

Bijzondere regels
In tegenstelling tot de klassieke spelvariant bestaat bij cross-jeu-de-boules de mogelijkheid de punten van meerdere ballen op te tellen. Als twee ballen naast elkaar of drie ballen op een rij kunnen worden geplaatst, neemt de score dienovereenkomstig toe. Als twee ballen elkaar dicht bij de doelbal raken, krijgt de eerste bal één punt, de tweede krijgt twee punten, waardoor het team in totaal drie punten krijgt. Mocht er nog een derde bal bijkomen, dan ontvangt deze drie punten, waardoor het team in totaal zes punten zou krijgen.  
EifelAdventures | Mühlenstr. 7 | 54570 Berlingen | F: +49 (0) 6591 8199014
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu