Zipline - EifelAdventures

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beleid & richtlijnen > Gebruiksvoorschriften
Gebruiksvoorschriften – EifelAdventures Zipline-Tour
Eigenaar Elmar Saxler  I Mühlenstr. 7  I 54570 Berlingen
Voor het betreden van de Zipline-baan moet iedere deelnemer de gebruiksvoorschriften lezen. Deelnemers onder de 18 jaar moeten bovendien een handtekening van een ouder of voogd hebben. De eelnemer geeft toestemming om foto's en/of video-opnamen die tijdens het bezoek /gebruik van de baan gemaakt zijn, waarop hij afgebeeld is, te gebruiken voor advertentie/informatie doeleinden van EifelAdventures, Deelnemers die dat nietwillen, verklaren zich schriftelijk niet akkoord aan EifelAdventures. Bovendien gelden de Algemene Bedrijfsvoorwaarden (hierna AB) van EifelAdventures, eigenaar Elmar Saxler (hierna te noemen: de organisator).
Zekerheid en Gezondheid
De Zipline-baan is toegankelijk voor iedereen vanaf 10 jaar (met een minimum gewicht van 35 kg.), die niet aan geestelijke ziekte of afwijking lijdt, die bij het gebruik van de baan een gevaar voor zichzelf of anderen kan zijn. Personen met een gewicht van 120 kg. of meer, kunnen de baan niet gebruiken. Personen met een hartziekte of hogebloeddruk moeten vooraf een arts raadplegen. Hetzelfde geldt voor zwangeren, personen met hoogtevrees, aanvallen van duizeligheid of kramp. Met de aanmelding bij onze Zipline-Tour verklaart iedere deelnemer gezond te zijn, geestelijk normaal en geestelijk belastbaar en tegen de inspanningen van de Tour opgewassen te zijn. Voor en tijdens de Tour is het gebruik van alcohol of drugs (ook medicinale) ten strengste verboden. Stevige, goed gesloten schoenen zijn verplicht (zoiets als hoge hakken en Flip-Flops mogen niet gedragen worden). Iedere deelnemer moet aan de theoretische en praktische veiligheids-uitleg (toelating) meedoen. Afzonderlijke aanwijzingen van het personeel zijn bindend. In het parcours blijft iedere deelnemer met de korresponderende karabijnhaak continu gezekerd. Bij het gebruik van de individuele Ziplines moet de Clic-It zelfzekering van de meegebrachte katrol geborgd worden. Na iedere Zipline-rit is het gebruik van het vertrek-controle-systeem ( 2x kloppen op de stalen kabel) verplicht, zodat zeker is dat de aankomstplek voor de volgende deelnemer vrij is. De benen moeten altijd naar voren uitgestrekt zijn en tegen het einde van de rit moet met de HAND achter de rol geremd worden. Aan de kabel mag steeds 1 persoon hangen. Op de kleine boomplatvormen mogen maximaal 3 personen tegelijk staan. In tegenstelling tot de grote boomplatvormen vóór de Base-Jump en het podium ná de 1ste Mega-Zip over het Berlingen-Bach-dal. Hierop mogen 12 personen tegelijkertijd staan. Bij de afzeilplaatsen moet er op gelet worden, dat de daar geinstalleerde karabijnhaak aan de eigen gordel vastgehaakt wordt, dat aansluitend het eigen karabijnhaak-paar omgehangen wordt en dat het gedurende het afzeilen onbelast blijft. Bij onzekerheid over de werkwijze aub. meteen de Tour-gids om hulp vragen! Lange haren moeten in een paardestaart gedragen worden. Men mag geen dingen meenemen die een gevaar voor andere deelnemers of bezoekers op de grond kunnen vormen (zoals: foto/videocamera, horloge, sieraden, rugzak, telefoon enz.). Om hygiënische redenen moet de veiligheidsuitrusting worden verwijdert voordat de deelnemers naar het toilet gaan. Indien dit niet het geval is, dient de deelnemer de bijbehorende schoonmaakkosten te betalen. In het hele bos is roken ten strengste verboden! Een moedwillig aangebrachte beschadiging, in het bijzonder aan bomen of delen van bomen (zoals aan de schors, de wortels of de takken) is strafbaar! De Tour-gids behoudt zich het recht voor, personen die zich niet aan de voorgeschreven regels houden, van (verdere) deelname uit te sluiten. Ook in geval van natuurgeweld (vuur, storm, onweer, enz.) kan hij beslissen de Tour af te breken. In deze gevallen volgt geen teruggave van het entree geld. Ook is een teruggave van entreegeld, na voltooide toelating, niet mogelijk.

Uitrusting
Het gebruik van de uitrusting – Clic-It zelfzekeringen, duo katrol, gordel, handschoenen – is bij de entreeprijs inbegrepen (zie aanplakbiljet). Het verlaten van de baan, met de uitrusting, is niet toegestaan. Beschadiging(en) aan de uitrusting moeten onmiddellijk gemeld worden.

Aansprakelijkheid
Het gebruik van de baan en het terrein is op eigen risico. Bij zaak- en financiele schade is de eigenaar alleen aansprakelijk bij aanwijsbare nalatigheid van het personeel. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen, die door het niet nakomen van de gebruiksvoorschriften of foutieve informatie van de deelnemer ontstaan. Er is geen aansprakelijkheid voor persoonlijke bezittingen die in de opslagruimte worden achtergelaten.

De gebruiksvoorwaarden voor het afdrukken kan worden gevonden in de downloadsectie
EifelAdventures | Mühlenstr. 7 | 54570 Berlingen | F: +49 (0) 6591 8199014
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu